شعر صد دانه یاقوت

صد دانه یاقوت

صد دانه یاقوت

برچسب درس های کتاب فارسی آرشیو کاملی از خاطرات مشترک ایرانی ها In 2021 Persian Poem Calligraphy Persian Calligraphy Art Iran Pictures

برچسب درس های کتاب فارسی آرشیو کاملی از خاطرات مشترک ایرانی ها In 2021 Persian Poem Calligraphy Persian Calligraphy Art Iran Pictures

Pin By R0s3 On Persian Poems In 2020 Persian Poem Famous Poems Poems

Pin By R0s3 On Persian Poems In 2020 Persian Poem Famous Poems Poems

به یاد روزهای مدرسه Persian Poem Calligraphy Iran Pictures Persian Quotes

به یاد روزهای مدرسه Persian Poem Calligraphy Iran Pictures Persian Quotes

This Is A Lovely Poem From Iran About Mother S Love For Children We Used To Study It In Elementary School Mother Poems Persian Poetry Afghan Quotes

This Is A Lovely Poem From Iran About Mother S Love For Children We Used To Study It In Elementary School Mother Poems Persian Poetry Afghan Quotes

جناب مولانا Afghan Quotes Persian Quotes Rumi Love Quotes

جناب مولانا Afghan Quotes Persian Quotes Rumi Love Quotes

جناب مولانا Afghan Quotes Persian Quotes Rumi Love Quotes

در یکی از عملیاتها جایی گیر کردیم و بیسیم زدند که در دیدرس دشمن هستید و نباید تکان بخورید.

شعر صد دانه یاقوت. مصطفی رحماندوست با اشاره به ماجرای سرودن شعر صد دانه یاقوت گفت. صد دانه یاقوت شعر جبهه است و در اوایل جنگ که هنوز سپاه تشکیل نشده بود عضو گروههای نامنظم شهید چمران شدم. انار صد دانه یاقوت آهنگ کودکانه.

صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه آن. یاقوتها را پیچیده با هم.

این شعر و برخی از اشعار او در دوره تحصیلات ابتدایی و در درس زبان فارسی آموزش داده میشود. یاقوتها را پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگارم هم ترش و شیرین هم آب دار است. من این شعر را در جبهه سرودم.

قلب سفیدی در سینه آن. متن آهنگ صد دانه یاقوت. صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه ی آن.

در پوششي نرم پروردگارم. مصطفی رحماندوست از شاعران و نویسندگان کتابهای کودک و نوجوان است که معروف به شاعر شعر صد دانه یاقوت میباشد. مصطفی رحماندوست اول تیرماه 1329 در همدان به دنیا آمد.

مگر می شود کسی شعر انار یا همان شعر صد دانه یاقوت دسته به دسته را فراموش کرده باشد. باز باران با ترانه و صد دانه یاقوت را در خانه ی کوکب خانم در حضور پترس و دهقان فداکار برای کبری چه عاشقانه خواندم ولی دریغ و افسوس. شعری زیبا که اواخر دهه پنجاه در مجله کیهان بچهها چاپ شد و پس از آن در کتاب فارسی دوم دبستان آمد و سالهاست که در همانجا جا خوش کرده.

Here Comes The Rain Again Rain Again Baz Baran باز باران Persian Poem Persian Poem Calligraphy Persian Poetry

Here Comes The Rain Again Rain Again Baz Baran باز باران Persian Poem Persian Poem Calligraphy Persian Poetry

Good Morning صبح بخیر Afghan Quotes Good Morning Texts Prayer Quotes

Good Morning صبح بخیر Afghan Quotes Good Morning Texts Prayer Quotes

Pin By M On Iran Persia Persian Poem Calligraphy Persian Calligraphy Art Persian Poetry

Pin By M On Iran Persia Persian Poem Calligraphy Persian Calligraphy Art Persian Poetry

Pin By Niloofar Mohandesi On Persian Nostalgic Persian Poetry Iran Culture Persian Poem

Pin By Niloofar Mohandesi On Persian Nostalgic Persian Poetry Iran Culture Persian Poem

Pin By Fatemeh Abaspour On Iran Old Pictures عکسهای قدیمی ایران Iran Culture Persian Poem Calligraphy Persian Culture

Pin By Fatemeh Abaspour On Iran Old Pictures عکسهای قدیمی ایران Iran Culture Persian Poem Calligraphy Persian Culture

Pin By محسن دادگر On ادبي In 2020 Farsi Quotes Bullet Journal Nostalgia

Pin By محسن دادگر On ادبي In 2020 Farsi Quotes Bullet Journal Nostalgia

فردوسی بزرگ Persian Calligraphy Persian Poem Farsi Poem

فردوسی بزرگ Persian Calligraphy Persian Poem Farsi Poem

قدر داشتن دوستان واقعی را داشته باشید Farsi Poem Persian Poem Calligraphy Persian Poetry

قدر داشتن دوستان واقعی را داشته باشید Farsi Poem Persian Poem Calligraphy Persian Poetry

Pin By Sepideh Movahedzadeh On Persian Poem Persian Poem Farsi Poem Poems

Pin By Sepideh Movahedzadeh On Persian Poem Persian Poem Farsi Poem Poems

Pin By Moti Raghebi On Nostalgic Persian Language Nostalgic Persian Pattern

Pin By Moti Raghebi On Nostalgic Persian Language Nostalgic Persian Pattern

Pin On شعر

Pin On شعر

پیر شدن به پایت نه در دستت Hard Work Quotes Intelligence Quotes Cool Words

پیر شدن به پایت نه در دستت Hard Work Quotes Intelligence Quotes Cool Words

Pin By Ehsaan Architect On Iran Iran Culture Iran Pictures Learn Persian

Pin By Ehsaan Architect On Iran Iran Culture Iran Pictures Learn Persian

جناب مولانا Farsi Poem Persian Quotes Rumi Love Quotes

جناب مولانا Farsi Poem Persian Quotes Rumi Love Quotes

Source : pinterest.com